Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ GAZETELERİNDE MEDENİYET ALGISI
(THE PERCEPTION OF CIVILIZATION IN THE PERIOD OF ABDÜLHAMID II )

Yazar : Emine Burcu HALAÇOĞLU    
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 18
Sayfa : 61-83
DOI Number: : 10.22464/diyalektolog.223
Cite : Emine Burcu HALAÇOĞLU , (2018). II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ GAZETELERİNDE MEDENİYET ALGISI . Diyalektolog Sosyal Araştırmalar Hakemli Dergisi, 18, p. 61-83. Doi: 10.22464/diyalektolog.223.
93    89

Özet
İnsanlar, tarihin ilk dönemlerinden itibaren topluluklar halinde yaşamaya eğilim göstermişlerdir. Birlikte yaşayan bu insanlar kendi topluluklarını, topluluklarının kurallarını oluşturmuşlardır. Ancak kaçınılmaz olarak başka topluluklarla da karşılaşmışlar ve kendilerinden olmayanlarla çeşitli ilişkiler geliştirmişlerdir. Modernleşmeyle birlikte milletlerin oluşumu, bu ilişkilerin kimlik sorunu üzerinden ele alınmasına yol açmış ve devletlere tanınma ve tanımlama ihtiyacı doğurmuştur. 19. Yüzyılda yükselen milliyetçilik fikirleri, bu dönemde kimliğin önemini artırmış ve bünyesinde birçok kavmi barındıran imparatorlukların varlığını ve meşruiyetini tehlikeye atmıştır. Bu devletlerden biri olan Sultan II. Abdülhamid dönemi Osmanlı Devleti de yeni bir kimlik inşasına girmiş ve varlığını devam ettirmeye çalışmıştır. Çalışmanın amacı, Sultan II. Abdülhamid dönemi kimlik inşasını, bu dönemde tüm dünyada olduğu gibi Osmanlı toplum hayatında da hızla yayılmış olan basının incelenerek değerlendirilmesidir. Bu doğrultuda basın, seçilmiş olan Tercüman-ı Hakikat, Ma’lûmât ve Saâdet gazetelerinde yapılan içerik analiziyle ele alınmıştır. İçerik analizi sonucu, gazetelerde sıkça tartışılmış “Medeniyet” konusu, dönemin kimlik inşası bağlamında değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler
II. Abdülhamid, Osmanlı’da basın, kimlik, medeniyet algısı, ötekilik

Abstract
Since the early days of history, people have always tended to live in communities. These people, who lived together, formed their own communities and rules that went along with those communities. But inevitably they also encountered other communities and developed various relationships with those who didn't belong to them. The formation of nations with modernization has led to the handling of these relations through the identity problem and the need for recognition and identification arose for the states. The ideas of nationalism rising in the 19th century have increased the importance of identity in this period and the existence and legitimacy of many empires that consist of various people was endangered. One of these states, the Ottoman Empire during the Abdülhamid II period, also entered the construction of a new identity and tried to maintain its existence. The aim of the study is to examine the identity construction during the period of Abdülhamid II via press, which has spread rapidly in Ottoman society as well as in the whole world during that time. In this direction, the issue was approached by analyzing the contents of the newspapers Tercüman-ı Hakikat, Ma’lûmât and Saâdet. As a result of the content analysis, the concept of "Civilization", which is frequently discussed in the newspapers, has been evaluated in terms of identity construction.
Keywords
Abdülhamid II, Ottoman press, identity, perception of civilization, otherness

References

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YAZ (AĞUSTOS) 2018 SAYISI YAYINLANMIŞTIR

    DR. GÖNÜL ERDEM NAS'IN EDİTÖRLÜĞÜNDE  ARALIK 2018 KIŞ SAYISI İÇİN  30 KASIM 2018 TARİHİNE KADAR DEĞERLİ ÇALIŞMALARINIZI GÖNDEREBİLİRSİNİZ.


    MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri